Soulful Sunday

This Sunday, Feb 17th, we are hosting a renewed edition of Super Soul Sunday! This will be a day of mindfulness retreat where we will explore our inner selves together. Starting with a silent meditation, we will share in circle, share a reading, and share a meal together! We will also have time for a creative exercise […]

प्रभावकारी अन्तरक्रिया र त्येसमा आईपर्ने चुनौतीबारे छलफल कार्यक्रम

बसाई अमेरिका वा नेपाल जहाँ भएपनि दैनिक अन्तरक्रियाकोक्रममा एक-अर्काको कुरा नबुझ्दा समस्या हुने गर्दछ । भन्न खोजेको कुरा एकै पटकमा प्रस्ट नभए, धैर्यताका साथ केही पटक प्रयास गर्न जरुरी हुन्छ । साथै भनाईको शैली र तरिका फरक गरेर पनि आफ्नो भनाई प्रस्ट गर्न सकिन्छ । प्रभाबकारी संवादको लागि भन्ने र सुन्ने दुबैको सहभागिता अति आवश्यक […]

If you are having suicidal thoughts, feelings, or urges, contact emergency services at 911, the National Suicide Prevention Lifeline at 1-800-273-8255